Αντιμετώπιση θεμάτων στο μαθησιακό επίπεδο εφήβων και σπουδαστών. Επικέντρωση στην οργάνωση του χρόνου μελέτης
και στην τήρηση των σχετικών προθεσμιών.
 ​​Παράλληλα, διαδικασία συνεχούς παρότρυνσης, ώστε να
αναπτύξουν το δικό τους τρόπο μελέτης με έμφαση στη διαχείριση του χρόνου, αλλά και την επίτευξη των στόχων τους στο πλαίσιο των σχετικών εξετάσεων. 
​Δυστυχώς η έλλειψη προγραμματισμού του καθημερινού χρόνου, η ελλειπής μελέτη και η πολύωρη χρήση των social media,
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διάθεση για συγκροτημένο διάβασμα.
Έτσι, αναπτύσουμε  συγκεκριμένες δράσεις και πλάνο με
τον μαθητή / σπουδαστή /φοιτητή ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν με επιτυχία τη συγκεκριμένη μεθοδολογία  με τον δικό τους τρόπο σκέψης (ενισχυτική εκπαίδευση).

© 2032 Handcrafted & concept by S. Karakovounis